user_mobilelogo

Dedykowana oferta Firmy DuKom

sektor publiczny firmy przedsiebiorstwa biura rachunkowe hotele gastronomia hurtownie magazyny klient indywidualny

outsourcing wdrozenie

Outsourcing informatyczny

WDROŻENIE

Najważniejszym aspektem powierzenia obsługi informatycznej firmie zewnętrznej i tym samym powodzenie wdrożenia ramowej umowy outsourcingu jest początkowa faza analityczna, w której rozpoznawane są nie tylko zalety i korzyści takiego rozwiązania, ale w głównej mierze zostają sprecyzowanie własne oczekiwania i wymogi w stosunku do partnera outsourcingowego.

Na tym etapie firma DuKom udostępnia Państwu wieloletnie doświadczenie, służy radą, wystosowuje zalecenia i sugestie oraz wspiera przy właściwym doborze rozwiązań Outsourcingowych.

Niezależnie od profilu Państwa firmy lub placówki, Outsourcing powinien być wdrażany etapami.

Objęcie opieki nad określoną sferą działalności firmy przez drugą firmę wymaga wzajemnego i dobrego poznania się, zdobycia zaufania przez obie strony umowy outsourcingu.

Przykładowy przebieg wdrożeniowy outsourcingu informatycznego z podziałem na etapy:

 • rozpoznanie infrastruktury informatycznej Klienta wraz z rozpoznaniem jego potrzeb i oczekiwań
 • określenie odpowiedzialności i podpisanie umowy obsługi Informatycznej
 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania używanego przez zleceniodawcę w oparciu o audyt informatyczny
 • uporządkowanie systemu informatycznego oraz wypracowanie procedur i standardów współpracy obu stron.
 • analiza przebiegu i warunków dotychczasowej współpracy z uwzględnieniem możliwych nowych potrzeb oraz wprowadzenie poprawek
 • bieżąca i stała opieka informatyczna nad systemem Zleceniodawcy zgodnie z podpisaną umową.

Główne elementy umowy outsourcingowej:

 • długookresowa umowa stała z opcją corocznej oceny współpracy przez strony
 • określenie sposobu wynagrodzenia:  ryczałt lub płatność w ratach miesięcznych oraz określenie dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną ponad uzgodniony limit
 • określenie sposobu i reguł komunikacji dla zgłoszeń. Wskazanie osoby/osób kontaktowych z wykazaniem, kto, kiedy i w jakim czasie może zamawiać usługę oraz jakie informacje powinien dla nas zbierać i przekazywać

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty outsourcingowej.

Usługi Microsoft Cloud - Office 365

microsoft newFirma DuKom, jako certyfikowany partner firmy Microsoft, w tym jako AEP [Authorised Education Partner] realizuje kompleksowe wdrożenia usług Microsoft Office 365 w planach dla edukacji, firm oraz osób prywatnych. W ramach zleconych nam usług – realizujemy wszystkie niezbędne kroki, efektem których jest w  pełni funkcjonalna platforma zarządzania oraz programowa usług w chmurze firmy Microsoft, takich jak: Teams, Exchange, SharePointa, OneDrive i inne. Aktywacja subskrypcji i utworzenie kont administratorów, nauczycieli, uczniów/studentów lub użytkowników usługi to tylko podstawowy zakres wdrożeniowy platformy Office 365. Uwzględniając wszystkie aspekty funkcjonalności produktów firmy Microsoft oferujemy m.in. wdrożenie loginów i haseł w postaci indywidualnych adresów E-Mail oraz powiązanie własnej, istniejącej lub nowej domeny szkoły, placówki lub firmy z dedykowaną oraz przydzieloną domeną onmicrosoft.com w serwisie Microsoft Cloud.

Każde zlecenie oraz każde wdrożenie rozpatrywane jest indywidualnie.
Nadrzędnym celem jest spełnienie indywidualnych potrzeb oraz wymogów Klienta z uwzględnieniem możliwości technicznych, technologicznych oraz proceduralnych.

Realizacja wdrożeń na terenie całego kraju.


Szczegóły oraz możliwy zakres usług:

Microsoft Office 365 - etapy
Microsoft Office 365 - korzyści

Microsoft Office 365 - etapy

Wdrożenie usług Microsoft Cloud - etapy:

 1. Wywiad wdrożeniowy: oczekiwania, możliwości, zakres
 2. Aktywacja subskrypcji oraz domeny w ramach usługi Office 365/ Microsoft 365
 3. Konfiguracja platformy administracyjnej
 4. Weryfikacja oraz konfiguracja domeny własnej oraz powiązanie domen z subskrypcją Office 365/ Microsoft 365
 5. W przypadku braku domeny własnej, utworzenie i konfiguracja usług hostingowych
 6. Utworzenie kont użytkowników z uwzględnieniem praw dostępu i licencji
 7. Przypisanie właściwych licencji użytkownikom serwisu internetowego
 8. Konfiguracja wybranych loginów i haseł
 9. Możliwe również:
       - konfiguracja indywidualna
       - wdrożenie zaawansowanych mechanizmów zabezpieczających
       - wdrożenie opcji indywidualnego resetowania hasła dostępowego w oparciu o Azure

Microsoft Office 365 - korzyści

Korzyści zlecenia Firmie DuKom konfiguracji platformy Office 365:

 1. Pełne wsparcie merytoryczne „przed” oraz „po” realizacji usługi
 2. Przekazujemy Państwu w pełni funkcjonalną platformę Office 365/ Microsoft 365
 3. Aktywacja wszystkich zawartych w wybranym planie Office 365 aplikacji i usług
 4. Realizacja usług bez ingerencji w bieżący proces czynności zawodowych
 5. Realizacja oraz wdrożenie usług w wyznaczonym czasie (możliwe również w weekendy)
 6. Indywidualna konfiguracja, dopasowaną do Twoich potrzeb
 7. Pomoc powdrożeniową
 8. Rabaty na szkolenia oraz dodatkowe zlecenia

DuKom/zespół wdrożeniowy '2020

DUKOM.PL

Firma DuKom
ul. Pomłynie 21
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polska

NIP:      5262596841
VATUE:  PL5262596841
REGON: 240600292

SZYBKI KONTAKT

phone 64tel. (+48) 698 878 721

mail 64Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy

 

info 64poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
sobota - niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: WebDesign by Firma DuKom - kompleksowa obsługa informatyczna 'IV.2020