user_mobilelogo

outsourcing

Outsourcing informatyczny

Firma DuKom świadczy Państwu usługi szeroko pojętego outsourcing’u informatycznego, polegającego na wykorzystaniu zasobów, kompetencji i usług własnych, świadczonych przez Firmę DuKom na rzecz i w interesie Klienta. W głównej mierze świadczone przez Nas usługi outsousing’u polegają na zarządzaniu wszystkimi lub wybranymi zasobami sprzętowymi (stacje robocze, serwery itp.) i aplikacjami, środowiskiem sieciowym, infrastrukturą internetową oraz peryferiami.

Outsourcing usług informatycznych to zlecenie i powierzenie Firmie DuKom prac związanych z bieżącą administracją sprzętową i programową zasobów informatycznych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności w prowadzonej działalności.

Główne argumenty przemawiające za outsourcingiem to:

 • redukcja kosztów
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy
 • oszczędność czasu i zasobów ludzkich
 • Te aspekty w szczególności wpływają na konkurencyjność małych i średnich firm.

Szczegóły oraz możliwy zakres współpracy w ramach Outsourcingu IT, dostępny tutaj Outsourcing - zakres oraz na stronie Outsourcing - wdrożenie

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty outsourcingowej.

Outsourcing informatyczny - wdrożenie
Outsourcing informatyczny - zakres

Outsourcing informatyczny - wdrożenie

outsourcing wdrozenie

Outsourcing informatyczny

WDROŻENIE

Najważniejszym aspektem powierzenia obsługi informatycznej firmie zewnętrznej i tym samym powodzenie wdrożenia ramowej umowy outsourcingu jest początkowa faza analityczna, w której rozpoznawane są nie tylko zalety i korzyści takiego rozwiązania, ale w głównej mierze zostają sprecyzowanie własne oczekiwania i wymogi w stosunku do partnera outsourcingowego.

Na tym etapie firma DuKom udostępnia Państwu wieloletnie doświadczenie, służy radą, wystosowuje zalecenia i sugestie oraz wspiera przy właściwym doborze rozwiązań Outsourcingowych.

Niezależnie od profilu Państwa firmy lub placówki, Outsourcing powinien być wdrażany etapami.

Objęcie opieki nad określoną sferą działalności firmy przez drugą firmę wymaga wzajemnego i dobrego poznania się, zdobycia zaufania przez obie strony umowy outsourcingu.

Przykładowy przebieg wdrożeniowy outsourcingu informatycznego z podziałem na etapy:

 • rozpoznanie infrastruktury informatycznej Klienta wraz z rozpoznaniem jego potrzeb i oczekiwań
 • określenie odpowiedzialności i podpisanie umowy obsługi Informatycznej
 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania używanego przez zleceniodawcę w oparciu o audyt informatyczny
 • uporządkowanie systemu informatycznego oraz wypracowanie procedur i standardów współpracy obu stron.
 • analiza przebiegu i warunków dotychczasowej współpracy z uwzględnieniem możliwych nowych potrzeb oraz wprowadzenie poprawek
 • bieżąca i stała opieka informatyczna nad systemem Zleceniodawcy zgodnie z podpisaną umową.

Główne elementy umowy outsourcingowej:

 • długookresowa umowa stała z opcją corocznej oceny współpracy przez strony
 • określenie sposobu wynagrodzenia:  ryczałt lub płatność w ratach miesięcznych oraz określenie dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną ponad uzgodniony limit
 • określenie sposobu i reguł komunikacji dla zgłoszeń. Wskazanie osoby/osób kontaktowych z wykazaniem, kto, kiedy i w jakim czasie może zamawiać usługę oraz jakie informacje powinien dla nas zbierać i przekazywać

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty outsourcingowej.

Outsourcing informatyczny - zakres

outsourcing zakres

Outsourcing informatyczny

ZAKRES

Outsourcing informatyczny może dotyczyć zarówno pełnej obsługi, jak również tylko wybranych przedmiotów lub procesów występujących w Państwa firmie. Wykazane podejście do problemu, jako obsługi informatycznej firmy pomaga optymalnie organizować obsługę oraz nadzór procesów biznesowych z ukierunkowaniem na zwiększenie efektywności własnej oraz wzrost konkurencyjności, gdyż łatwiej jest się firmie skupić na swojej działalności, zwiększając wydajność, a informatykę powierzyć firmie informatycznej posiadającej doświadczenie i specjalistów.

Outsourcing informatyczny wiąże się z bieżącą obsługą firmy w zakresie szeroko pojmowanej technologii informatycznej. Spośród najczęściej podejmowanych zadań można przykładowo wymienić:

 • administrację sieci komputerowych
 • administrację stacji roboczych i serwerów
 • wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych
 • usługi z zakresu zabezpieczenia przetwarzanych danych

Wszelkie podejmowane czynności mają tu na celu zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa zlecającego opiekę informatyczną.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty outsourcingowej.

DUKOM.PL

Firma DuKom
ul. Pomłynie 21
42-520 Dąbrowa Górnicza
Polska

NIP:      5262596841
VATUE:  PL5262596841
REGON: 240600292

SZYBKI KONTAKT

phone 64tel. (+48) 698 878 721

mail 64Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy

 

info 64poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
sobota - niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: WebDesign by Firma DuKom - kompleksowa obsługa informatyczna 'IV.2020